User's Profile

הזמנת בלוני גז

בלוני גז – מיכלים במשקל 12 ק"ג ו-48 ק"ג

מידע נוסף:

אספקת מיכלי גז לשימוש ביתי באופן פשוט ביותר על ידי הזמנת בלון גז באתר פזגז.
הזמנת בלון גז באתר פזגז הינה מתקדמת ביותר וניתן להזדהות על ידי מספר צרכן או מספר תעודת זהות לנוחיותכם.
בעת תהליך הזמנת גז, ניתן לרשום הערות והנחיות למחלק הגז ולציין מספר טלפון לצורך קבלת אישור הזמנת בלון הגז ומעקב.
*האפשרות להזמין בלון גז היא לפי סוג המתקן שמעודכן בכרטיס הלקוח שלך:

  • בלון גז קטן – 12 ק"ג
  • בלון גז גדול – 48 ק"ג

*החלפת בלון גז מתבצעת בימי החלוקה המשתנים מאזור לאזור.
*הזמנת בלון גז דחוף כרוכה בתוספת תשלום.
*מחיר בלון גז מעודכן ויופיע לאחר זיהוי מס' צרכן או תעודת זהות באתר פזגז
בסיום תהליך רכישת בלון גז, תקבלו מספר אישור בהודעה ובמייל.