User's Profile

מוקד החירום של פזגז

מקרה חירום הינו מקרה בו ישנו ריח של גז, פריצת אש במתקן/ מכשיר או כל
חשש העולה בנוגע לגז בביתכם, במקום העבודה או במרחב הציבורי

טלפון זמין 24 שעות במקרה חירום

במקרה חירום התקשר 2221* / 03-9688088

יש ליצור קשר עם מוקד החרום הזמין 24 שעות ביממה
לדיווח חירום עבור לקוחותינו עם מוגבלות שמיעה, ניתן לשלוח SMS
לפרטים נוספים בנושא נגישות לחץ כאן 

הוראות חירום מצילות חיים

חשוב לדעת!

כדי לאפשר זיהוי גפ"מ ללא מיכשור במקרה של דליפה, מוסיפים בבתי הזיקוק חומר המקנה לגז ריח חריף ודוחה המאפשר גילוי דליפות קטנות יחסית.
 1. מנע כל אפשרות למקורות אש או ניצוצות
 2. הפסק את הספקת החשמל לאזור
 3. כבה להבה גלויה
 4. הרחק אנשים
 5. נתק טלפונים רגילים וסלולריים, ביפרים ומכשירי קשר בקרבת מקום
 6. אוורר את אזור הדליפה על ידי פתיחת דלתות וחלונות

במקרה של פריצת אש במתקן /מכשיר

יש להבדיל בין גז מרכזי למאגר נפרד ולאחר מכן לשמור על סדר הפעולות:
 1. יש לשמור על קור רוח ולפנות את האנשים מהחדר /דירה
 2. יש לסגור את ברז הגז הראשי (רלוונטי ללקוחות בעלי גז מרכזי)
 3. יש לסגור את ברז המיכלים (רלוונטי ללקוחות בעלי מאגר נפרד)
 4. יש לנסות לכבות את האש בעזרת מטף לכיבוי אש או מגבת ספוגה מים
 5. יש להזעיק את שירותי הכיבוי
 6. יש להודיע מיידית לחברת פזגז

מידע נוסף: לכל המאמרים בנושא בטיחות חירום >