User's Profile

בטיחות גם בניקיון כיריים

כך תנקו את הגז והכיריים לפסח

ראשית, בבואנו לנקות את הכיריים – אין לנתק מהם את צינור הגומי של הגז!
ניתן לנקות את הכיריים עם סבון ומים, אך חשוב מאד לייבש את המים מהמבערים לפני הפעלת הכיריים מחדש, אחרת עשויים מבערי הכיריים לעבוד באופן לא תקין, ואף לגרום חלילה לדליפת גז לא שרוף מהכיריים.

 

  1. גוף הכיריים – יש לכסות בנייר אלומיניום את הלכלוך, או לצבוע בצבע אלומיניום. עדיף להשתמש בחלקים וברשת עילית המיוחדים לפסח ובכל מקרה לא לכסות את פתחי המבערים.
  2. המבערים – אין צורך לנקות, הם מתחממים ושורפים את החמץ תוך כדי שימוש.
  3. הצלחת מתחת למבערים – לרוב אם נופל לשם אוכל, אין מרימים אותו, וממילא זה טרף.
  4. הכפתורים – צריך לנקות במטלית, כל כפתור במשך כחמש עשרה שניות.

זהירות: ריח חריף באוויר

לגז הבישול מוסיפים חומר עם ריח חזק בשם מרקפטן, על מנת שהמשתמש בגז יוכל לזהות דליפה חלילה וחס. באם אתם מריחים ריח אופייני של גז – פירוש הדבר שקיימת דליפה, יתכן שהגז דולף מצינור הגומי או מאחד המבערים שלא הוחזר כיאה למקומו. במקרה כזה יש לסגור את כפתורי הכיריים ולבדוק אם המבערים מונחים במקומם. אם הריח אינו מפסיק יש לסגור את ברז הגז הראשי ו/או את מיכלי הגז של הדירה, ולהודיע לחברת הגז.

במידה וריח הגז חריף והוא כבר התפשט בכל הבית, יש לבצע את הפעולות הבאות: יש לסגור את מפסק החשמל הראשי הביתי, כמו כן יש לסגור מיד את ברז הגז הראשי, לפתוח חלונות ודלתות לטובת אוורור, ולהודיע לחברת הגז/ מכבי אש.

חשוב לדעת: מערכת גז בטוחה ותקנית לך ולמשפחתך כל עוד היא מטופלת ע"י טכנאי גז מוסמך של חברה מוכרת וידועה.
אם אתם רוצים להתקין כיריים מיוחדות לחג, החיבור למערכת הגז יתבצע אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך.

פזגז מאחלת לכל לקוחותיה שנה טובה חג שמח ובטוח!
רק עוסק מוסמך רשאי לטפל במערכות גז ביתיות