User's Profile

בדיקת גז תקופתית

בדיקת בטיחות ועמידת המערכת בתנאי התקן

בדיקות תקופתיות למערכת הגז

תאום בדיקת בטיחות תקופתית למערכת הגז בביתכם על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

  • אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת (ללא עלות)
  • בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז (בתשלום)
  • בהחלפת ספק גז

אם בביתך לא בוצעה בדיקה כאמור או אם ספק בלבך, אנא פנה לנציג פזגז באזור מגוריך על מנת לתאם מועד לביצוע הבדיקה.

לתאום בדיקה אונליין לחץ כאן