בדיקת גז תקופתית

בדיקת בטיחות ועמידת המערכת בתנאי התקן

בדיקות תקופתיות למערכת הגז

על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת.
אחת לשנה או חמש שנים למחממי מים לצריכה ולהסקה, בהתאם לסוג המכשיר.
בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז.
בהחלפת ספק גז.
אם בביתך לא בוצעה בדיקה כאמור או אם ספק בלבך, אנא פנה לנציג פזגז באזור מגוריך על מנת לתאם מועד לביצוע הבדיקה.

לתאום בדיקה אונליין לחץ כאן