User's Profile

מחמם המים של פזגז

תמיד יש מים חמים!

צור קשר - דף מוצר

להזמנה וקבלת מענה מקצועי מנציג, השאירו פרטים:

 • מחמם מים Rinnai 17e – חיצוני

  מחמם המים האיכותי והנמכר ביותר בישראל. מספק מים חמים לכל הברזים בבית מייד עם פתיחת ברז המים החמים, מתאים לעד 2 מקלחות במקביל. התקנה חיצונית. עובד בתאום עם דוד השמש ובעל שלט לשליטה ובקרה בטמפרטורה.

  מים חמים ללא המתנה
  24 שעות ביממה
  מכשיר איכותי, אמין ובטוח
  עד 2 מקלחות במקביל
  למידע נוסף והשארת פרטים >מחמם מים Rinnai 17e – חיצוני למידע נוסף והשארת פרטים >
  למידע נוסף והשארת פרטים >
 • מחמם מים Rinnai 17i – פנימי

  מחמם המים האיכותי והנמכר ביותר בישראל. מספק מים חמים לכל הברזים בבית מייד עם פתיחת ברז המים החמים, מתאים לעד 2 מקלחות במקביל. התקנה פנימית. עובד בתאום עם דוד השמש ובעל שלט לשליטה ובקרה בטמפרטורה.

  מים חמים ללא המתנה
  24 שעות ביממה
  מכשיר איכותי, אמין ובטוח
  עד 2 מקלחות במקביל
  למידע נוסף והשארת פרטים >מחמם מים Rinnai 17i – פנימי למידע נוסף והשארת פרטים >
  למידע נוסף והשארת פרטים >
 • מחמם מים Rinnai 20e – חיצוני

  מחמם המים האיכותי והנמכר ביותר בישראל. מספק מים חמים לכל הברזים בבית מייד עם פתיחת ברז המים החמים, מתאים לעד 3 מקלחות במקביל. התקנה חיצונית. עובד בתאום עם דוד השמש ובעל שלט לשליטה ובקרה בטמפרטורה.

  מים חמים ללא המתנה
  24 שעות ביממה
  מכשיר איכותי, אמין ובטוח
  עד 3 מקלחות במקביל
  למידע נוסף והשארת פרטים >מחמם מים Rinnai 20e – חיצוני למידע נוסף והשארת פרטים >
  למידע נוסף והשארת פרטים >