סרטוני תפעול והדרכה למוצרים

תפעול והדרכה - מחמם מים
תפעול והדרכה - מייבש כביסה
תפעול והדרכה - מיכלי גז