User's Profile

שוק הגפ"מ בעולם

 

מהמוניות ביפן, דרך המפעלים בהולנד ועד לערים המיישמות מדיניות אקולוגית מחמירה בארה"ב, הגפ"מ – גז פחממני מעובה נחשב למקור מוביל בתחום האנרגיה הנקייה וכתחליף מעשי לדלקים ניגרים ומוצקים.

המדינות המתקדמות בעולם חתומות על אמנת קיוטו ואוכפות תקני איכות סביבה מחמירים. מדינות אלה מובילות את השימוש בגפ"מ להתייעלות אנרגטית.

באירופה, כמו בישראל, נפוץ הגפ"מ בשימוש תעשייתי, מסחרי, חקלאי ופרטי.

עקרונות הסביבה הנקייה מיושמים בכל הרמות תוך הקטנת פליטת מזהמים.

חברת פזגז מציעה קשת רחבה של תשתיות ומוצרים מבוססי גפ"מ העומדים בתקני ISO  ומבטיחים איכות ובטיחות מתקדמים לגבי המוצרים והשירותים אותם היא מעניק למגזר העסקי והפרטי.

הגפ"מ מציע פתרונות למגוון רחב של צרכים ללא מגבלות. בתים פרטיים משלבים הסקה וחימום המים ביחד עם יבוש כביסה בעזרת מוצרים קטנים במידותיהם ופשוטים להתקנה. מפעלים שעברו הסבה לגז זוכים בהטבות והקלות מטעם המדינה הודות לצמצום או הפסקה בפליטת מזהמים לאוויר. עסקים הממוקמים בלב אזור עירוני מצליחים לשמור על אותן תפוקות ללא יצירת זיהום אוויר ובניינים שבצעו הסבה מסולר לגז או בניינים חדשים, מקבלים ניקוד ירוק ותמיכה לקבלנים ע"י הממשלה וחסכון ניכר בעלויות האנרגיה הנצרכת.

הקלות בה ניתן להסב כיום מערכות ביתיות, תשתיות תעשייתיות ואף ציי רכב לשימוש בגפ"מ הופכת את הגז לחלופת אנרגיה אטרקטיבית מתמיד.

פזגז חברה בארגון העולמי WLPGA
ארגון זה הוא הקול הסמכותי של תעשיית הגז הגלובלית.
מטרתו העיקרית של הארגון הוא להוסיף ערך באמצעות סטנדרטים של נוהלי בטיחות ומפתחת שותפות עם אירגונים בינלאומיים.
כמו כן, יישום פרוייקטים ברמה המקומית והגלובלית.