User's Profile

חשוב לדעת

זיהוי דליפת גז ואופן הטיפול

אדי הגפ"מ הם חסרי ריח וצבע.
כדי לאפשר זיהוי גפ"מ ללא מיכשור במקרה של דליפה, מוסיפים בבתי הזיקוק חומר המקנה לגז ריח חריף ודוחה המאפשר גילוי דליפות קטנות יחסית.

חומר זה נקרא אתיל – מרקפטן ומוסיפים אותו לגפ"מ בכמויות קטנות ביותר, P.P.M-50-250
מאחר ומשקלו הסגולי של המרקפטן גבוה יותר והוא כבד מגפ"מ הנוזלי.

 1. מנע כל אפשרות למקורות אש או ניצוצות:
  הפסק את הספקת החשמל לאזור.
  כבה להבה גלויה.
  הרחק אנשים.
  נתק טלפונים רגילים וסלולריים, ביפרים ומכשירי קשר.
 2. נתק את הספקת הגז, קרוב ככל האפשר למקום הדליפה:
  ברז הכניסה למכשיר.
  ברז ראשי לדירה – לפני המונה.
  ברז ראשי לבנין.
  ברז המאסף של עמדת המיכלים ("רמפה").
  ברז מיכל מיטלטל או מיכל צובר.
  הערות:
  יש לבצע את שני השלבים במקביל, במידה ורק אדם אחד נוכח, יש להקפיד על הסדר דלעיל.
  במקרה של צובר אזורי או שכונתי, יתכן שיש עוד צוברים המחוברים לרשת. במקרה כזה יש לסגור את המיכלים. כמו כן כמות הגז בצנרת במערכת כזו גדולה יחסית, ולכן יש לחפש את הברז של הקטע בו נמצאת הדליפה ולסגור אותו.אם אי אפשר לאתר את הברז, ניתן למעוך את צינור הנחושת עד לסתימת המעבר.
 3. אוורר את אזור הדליפה על ידי פתיחת דלתות וחלונות.
  יש לשים לב שלא לגרום ליצירת ניצוץ בעת פתיחת הדלתות או החלון. שכן, דווקא באזורים אלה יכולה להיווצר תערובת נפיצה.
 1. מקום נמוך:
  הגז לא יתפזר מעצמו. יש להזרים אוויר מאולץ.
  עקב סכנת חנק, כניסה למקום נמוך תהיה תוך שימוש בציוד מתאים, ובהשגחתו של אדם נוסף מבחוץ.
 2. במקום פתוח, יש לשים לב לכיוון הרוח. האזור הנפיץ יהיה באזור שצורתו משלושת וקודקודו בנקודת הדליפה.

 

מצבי סיכון

בעבודות גז ישנם מצבים שונים הטומנים בחובם פוטנציאל סיכון גבוה במיוחד:

 • החלפה של מיכלים מטלטלים:
  ככלל, מצב סטטי אינו מסוכן.
  הסיכון נוצר בזמן פעולת ניתוק או חיבור, חיבור לא הדוק של המיכל, ברז לא תקין במצב פתוח. כל אלה יכולים לגרום לדליפת גז.
  כמו כן, צינורות החיבור של המיכלים ("הסליל") עלולים להיסדק ולגרום לדליפה, כאשר הם נמתחים מידי.
  אם הדליפה לא מאותרת היא עלולה להישאר ולהצטבר לאורך זמן.
 • מילוי יתר של מיכל:
  אם המיכל מלא מעבר למותר, עלול הנוזל שבו להתפשט בהשפעת עלייה בטמפרטורה, ולגרום לפריצה משסתום הבטחון (או למצב מסוכן אחר של כניסת גז נוזלי למערכת ההספקה).
 • מילוי מיכל צובר על ידי מיכלית:
  במצב זה יש נוכחות של כמות גז גדולה, כאשר אחד המיכלים הוא של המיכלית והינו על קרקעי וגלוי. בעת המילוי משתמשים במשאבה (בלחץ מוגבר) ובצינור גמיש.
  בעת ניתוק הצינור הגמיש, נפלט גז לאויר המהווה מדיד מיוחד למניעת מילוי יתר.
  לאחר גמר המילוי, עלול שסתום המילוי של המיכל לא להסגר כיאות, ולגרום לנזילה ממנו.
  בסמוך לצובר עלולים להיות מקורות אש, כמו מאיידים או ציוד בערה של הצרכן.
 • החלפת מיכלי צובר תת – קרקעיים:
  מצב זה של החלפת צובר מסובך ביותר, חוסר זהירות יכול בנקל לגרום פגיעה באביזרים ודליפה של כמות גז גדולה יותר.

 

בדיקות תקופתיות למערכת הגז

על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

 • אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת.
 • אחת לשנה או חמש שנים למחממי מים לצריכה ולהסקה, בהתאם לסוג המכשיר.
 • בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז.
 • בהחלפת ספק גז.

אם בביתך לא בוצעה בדיקה כאמור או אם ספק בלבך, אנא פנה לנציג פזגז באזור מגוריך על מנת לתאם מועד לביצוע הבדיקה.

 

תקלות אופייניות במערכות גז ביתיות

להבה כבויה – בשימוש בכיריים, קורה שלהבה נכבית עקב משב רוח או גלישה של תבשיל. אם לא סוגרים את כפתור הכיריים (ברז הגז) – הגז ממשך לזרום דרך ראש הבעירה.
השארת להבה ללא השגחה, היא מקור לסכנה.

אי החלפת צינור הגומי – הצינור מתבלה עם הזמן ועלולים להיווצר בו סדקים. צינור לא תקני עלול להינזק מהגז עצמו ולהתבלות בקצב מהיר יותר ולגרום לדליפת גז.

חשיפה של צינור הגומי לחום – למשל בעת הצמדת הצינור לתחתית של כיריים מובנים. דבר זה יגרום להתקשות הצינור להיווצרות סדקים.

 


מאגר הגז

 • אין להבעיר אש או ניצוצות בקרבת מאגר הגז.
 • יש לשמור על ניקיון מוחלט באזור המאגר ובפרט מחומרים דליקים.
 • מכלי גז מטלטלים יותקנו על משטח יציב, במקום מאוורר מחוץ לבית, ומעל לגובה מפלס הקרקע שסביבם.
 • מכלי הגז והאביזרים הנלווים יהיו מוגנים מהסביבה.
 • לקוח בגז מרכזי יוודא קיומו, מיקומו ותפקודו של ברז הכניסה הראשי לדירה.
 • אם מערכת הגז אינה בשימוש לזמן ממושך, רצוי לסגור את ברז הכניסה הראשי לדירה – במערכת גז מרכזי, או את ברזי המיכלים במערכת לקוח עם מאגר נפרד.

 

 

כללי שרות

במהלך בדיקת הבטיחות ועמידת המערכת בתנאי התקן, אשר נערכת אחת ל – 5 שנים ללא חיוב הלקוח,נבדק גם נושא מיקום ונגישות לברז הבטחון במטבח.

הכללים לניתוק אספקת גז ללקוח:

 1. ניתוק בגין חוב כספי
 • באם הלקוח לא שילם את חובו עד המועד האחרון לתשלום, ישלח אליו מכתב התראה.
 • באם בתום 7 ימים מיום משלוח מכתב ההתראה לא יפרע החוב, יש להתקשר ולתת התראה טלפונית לפני ניתוק.
 • אם בתוך 4 ימים לא יפרע החוב –יש אפשרות לנתק את הלקוח.
 • חובה לתעד בכרטיס הלקוח את כל הפעולות המקדימות שבוצעו עד לניתוק הגז.
 1. ניתוק הגז בגין מערכת לא תקינה:

תיקון באם חומרת התקלה מחייבת ניתוק מיידי: מלפני הניתוק, יש להסביר ללקוח את מהות התקלה והחובה לנתקו מיידית. יש להציע ללקוח הצעה מיידית לתיקון המערכת אשר תימסר לו בכתב. במעמד זה יש לאפשר ללקוח לפנות ולקבל הצעת מחיר מגורם אחר העומד בדרישות התקן. במצב בו הלקוח רוצה תיקון על ידי החברה, יסייע הטכנאי ללקוח בתאום מועד לתיקון הליקוי.
באם חומרת התקלה מאפשרת מרווח זמן: יש לאפשר ללקוח לתקן את התקלה בתוך 21 יום. במעמד זה יש לתת ללקוח הצעת מחיר בכתב לביצוע התיקון ולאפשר לו לפנות גם לגורם אחר העומד בדרישות התקן לתיקון התקלה.