User's Profile

גז ביתי

איכות החיים – ואיכות הסביבה :

הגז גז הינו מקור לאנרגיה ירוקה ביעילות אנרגטית גבוהה משרת אתכם פעמיים. פזגז מציעה מגוון רחב של מערכות מתקדמות מבוססות גז לשימוש ביתי ומערך ארצי של שירות, התקנה ותמיכה. בישול והסקת הבית, חימום המים, ייבוש הכביסה ואפילו הנעת הרכב – כל אלו נעשים כיום באופן משולב בשימוש בגז כמקור אנרגיה חסכוני, יעיל וידידותי לסביבה.

בזכות טכנולוגיות מתקדמות והתבססות על גפ"מ  כמקור האנרגיה, פזגז מסייעת לכם להשיג שיפור באיכות החיים ובנוחות תוך הפחתה ניכרת בעלויות, הימנעות משימוש במכשירים זוללי חשמל, שילוב בין תהליכים כגון הסקת הבית וחימום המים יחדיו ובשילוב עם דוד השמש ובכך להשיג התייעלות בניצול האנרגיה. הפתרונות המתקדמים שלנו מיועדים לצרכנים בכל קנה מידה ולכל דרישות האנרגיה, מבתים פרטיים ועד מגדלי מגורים וכמובן למגזרים תעשייתים.

מוצרי גז ביתי:

מוצרים מבוססי גז גפ"מ- גז פחממני מעובה, לשימוש ביתי כוללים את כל הדרוש לחימום והסקת הבית, חימום מים מיידי, ייבוש כביסה ועוד, לרבות שילוב קולטי השמש בתהליך ובכך הפחתה נוספת בצורך לחימום המים. לתשתיות המתקדמות מתווסף מכשיר הסיליפוס, אשר מונע הצטברות משקעי אבנית בצנרת ובמכשירים ובכך שומר על יעילות הציוד, מפחית במידה מהותית את הבלאי ודרישות התחזוקה ומצטרף לחסכון בעלויות ושמירה על איכות המערכות לאורך שנים ארוכות. אנו מזמינים אתכם להכיר את הפתרונות בדרך לשדרוג איכות החיים תוך שמירה על איכות הסביבה.
גז הינו מקור לאנרגיה ירוקה ביעילות אנרגטית גבוהה משרת אתכם פעמיים. פזגז מציעה מגוון רחב של מערכות מתקדמות מבוססות גז לשימוש ביתי ומערך ארצי של שירות, התקנה ותמיכה. בישול והסקת הבית, חימום המים, ייבוש הכביסה ואפילו הנעת הרכב – כל אלו נעשים כיום באופן משולב בשימוש בגז כמקור אנרגיה חסכוני, יעיל וידידותי לסביבה.
בזכות טכנולוגיות מתקדמות והתבססות על גפ"מ כמקור האנרגיה, פזגז מסייעת לכם להשיג שיפור באיכות החיים ובנוחות תוך הפחתה בעלויות, הימנעות משימוש במכשירים זוללי חשמל, שילוב בין תהליכים כגון הסקת הבית וחימום המים יחדיו ובשילוב עם דוד השמש ובכך להשיג התייעלות בניצול האנרגיה. הפתרונות המתקדמים שלנו מיועדים לצרכנים בכל קנה מידה ולכל דרישות האנרגיה, מבתים פרטיים ועד מגדלי מגורים וכמובן למגזרים תעשייתיים.