User's Profile

גז לחקלאות

החקלאות הישראלית היא מהמתקדמות והמובילות בעולם ושואפת תמיד להיות בחוד החנית של החזית הטכנולוגית

 

כמובילת שוק הגפ"מ בישראל מצטרפת פזגז למאמץ החדשני בייעול תהליכים והגדלת התפוקה של החקלאים וכן בחיסכון בעלויות האנרגיה הנדרשות להפעלת טכנולוגיות מתקדמות אלה.
שימושים ייחודיים לגפ"מ בחקלאות קיימים במספר תחומים:
חימום לולים וחממות
הקמלה והדברת עשבים שוטים
השימוש בגפ"מ נפוץ כיום מאוד בתחום החקלאות האורגנית בה המודעות למניעת כימיקלים גבוהה אך היא מאומצת בקצב גדל גם בתחום החקלאות הרגילה. העלייה במחירי והדלקים הניגרים והאיסור בשימוש בחומרי הדברה מסויימים, הוביל את המגזר החקלאי לחפש פתרון אנרגיה חלופית יעילה וזולה יותר. שימוש בגפ"מ מתבטא בצמצום מיידי בעלויות התפעול, בהקטנה מהותית בפליטת המזהמים ובמניעת שימוש בחומרים כימיקלים מזהמים.
לפזגז ניסיון עשיר בפרויקטים חקלאיים בכל קנה מידה. צוותי המומחים והמהנדסים יעזור לכם לאפיין ולתכנן את המערכת לה אתם זקוקים וילוו אתכם בכל שלבי הניסוי, ההסבה והתקנת המערכת לפעולה. לאחר הפעלת המערכת ילוו מומחי פזגז את החקלאי ליווי מקצועי ותפעולי.
במגזר הנשען על הטבע והסביבה לפרנסתו, מוצאים החקלאים והגופים העוסקים בחקלאות את השימוש באנרגיית הגז כמקור אנרגיה ידידותי לסביבה ורלוואנטי לצרכיהם. מערכות הגז מתחברות ביעילות גם למערכות סולאריות ומהוות התייעלות אנרגטית, חסכון וידידותיות לסביבה.
אנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו בכל הנוגע להפעלת מערכות אנרגיית גז בתחום החקלאות.