User's Profile

גז מסחרי

המעבר לתשתיות מבוססות גז מביא עימו צמצום בעלויות ההפעלה, וההתייעלות האנרגטית באה לידי ביטוי בקנה מידה רחב בשוק הגז המסחרי.

עסקים וגופים במגוון תחומים משתמשים בפתרונות שמציעה פזגז ונהנים מהקטנת ההוצאות, נוחות בעבודה ומתרומה משמעותית לשמירה על איכות הסביבה.

פזגז משווקת מוצרים משוכללים בסטנדרט הבטיחות הגבוה ביותר, מפתחת מערכות חימום מים והסקה ומתמחה בפרויקטים בכל קנה מידה להסבת מערכות לגז. בין המוצרים המשווקים תמצאו מערכות מתקדמות לחימום מים ולהסקה בספיקות גבוהות ולכל כמות מים שתידרש. מומחי פזגז מסייעים לשלב בין המערכות הקיימות על מנת להבטיח ניצול אנרגיה וחיסכון מרבי לעסק ואף להכינו לטובת התייעלות אנרגטית מול גופי הממשלה. לפזגז מערך שירות בפריסה ארצית ובזמינות מיידית, המבטיח לכלל סוגי העסקים ליווי רצוף ופתרונות איכותיים לצורכי האנרגיה השונים, בכל היקף נדרש, ממסעדות דרך מלונות ומכבסות ועד למגוון מוצרים למגזר החקלאי.
המומחים של פזגז לרשותכם לטובת התייעלות, הפחתת עלויות ומעבר לשימוש באנרגיה ירוקה, בטוחה ואיכותית.