User's Profile

חזון החברה

חברת פזגז תמשיך להוביל במתן שירותי אנרגיה מתקדמים לכל בית ועסק בישראל תוך:

  • הצבת השירות ללקוח כבסיס לצמיחתו
  • קיום אמינות ויושר בכל פעילותינו
  • העצמת העובדים כמקור כוחנו
  • חתירה מתמדת לחדשנות, לבטיחות ומקצועיות