הנהלת החברה

פזגז בע"מ

משרד ראשי

 


כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 714 ראשון לציון מיקוד 7510602

רונן בר שלום, מנכ"ל

צור חרס, סמנכ"ל תפעול

אלי צמח, סמנכ"ל לקוחות

אראלי בקר, סמנכ"ל כספים

אילן מירון, סמנכ"ל הנדסה ופיתוח

ענת חדד-ברין, מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהל

עו"ד הדר זיו, יועצת משפטית