הנהלת החברה

פזגז בע"מ

משרד ראשי

 


כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 714 ראשון לציון מיקוד 7510602

רונן בר שלום, מנכ"ל

צור חרס, סמנכ"ל תפעול

אלי צמח, סמנכ"ל לקוחות

אראלי בקר, סמנכ"ל כספים

אילן מירון, סמנכ"ל הנדסה ופיתוח

גלית רוט, מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהל

עו"ד הדר זיו, יועצת משפטית