קורס טכנאי גז

 • הסמכה לעבודה בגובה בסיסי

  הסמכה לעבודה בגובה בסיסי

  קורס הכשרה

  הכשרת עובדים בבניין ובתעשייה לעבוד בגובה בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) בשנת 2008

  אוכלוסיית יעד
  טכנאים, מתקינים ואנשי אחזקה העובדים בגובה

  נושאי הלימוד
  • מבוא כללי
  • ציוד לעבודה בגובה
  • עבודה מעל סולם נייח/נייד
  • עבודה בסל הרמה
  • עבודה על גגות שטוחים (לא שבירים ולא תלולים).
  • עבודה על פיגומים (בעתיד).

  היקף הקורס
  מפגש אחד, בין השעות 08:30-16:00 .
  סה"כ 10 שעות אקדמיות.

  הקורס כולל ספרות וחומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהריים.
  *בתאריך 1/11/2008 נכנסו לתוקפן התקנות החדשות לנושא "עבודה בגובה". בהתאם לנוסח הקיים,
  תקנות אלו יחולו כמעט על כל העובדים באתרי עבודה.
  להלן הנקודות המרכזיות בתקנות:
  מנוסח התקנות ברור כי כל עובדי אתר זקוקים להדרכה כולל: שכירים, קבלנים ועובדי קבלני משנה.
  אחריות ההדרכה מוטלת על מנהל העבודה (גם אם מדובר בעובדי קבלן משנה).
  תוקף ההיתר הינו לשנתיים.
  אחת לשנתיים חובה על העובד לעבור רענון על מנת לחדש ההיתר.

צרו איתנו קשר