הזמנת בדיקת בטיחות תקופתית

תאום בדיקת בטיחות תקופתית למערכת הגז בביתכם
על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

  • אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת (ללא עלות)
  • בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז (בתשלום)
  • בהחלפת ספק גז

לקוחות יקרים,
בעת הגעת טכנאי הגז לביתכם, נא לוודא נוכחות בגיר מעל גיל 18 בלבד.
לתשומת לבכם, במידה ולא תהיה נוכחות – תחויבו בעלות ביקור סרק.