User's Profile

תיאום בדיקה תקופתית

הזמנת בדיקת בטיחות תקופתית

על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם אחת ל-5 שנים / בכל שינוי במערכת הגז / בהחלפת ספק גז

לקוחות יקרים, בעת הגעת טכנאי הגז לביתכם, נא לוודא נוכחות בגיר מעל גיל 18 בלבד. לתשומת לבכם, במידה ולא תהיה נוכחות – תחויבו בעלות ביקור סרק.

בדיקת גז תקופתית, מידע נוסף עבורכם:

חוק משק הגז מחייב את ספקי הגז לבצע בדיקות גז תקופתיות מקיפות אחת לחמש שנים ובחלק מהמקרים אף בתדירות גבוהה יותר. בדיקת גז תקופתית היא כמובן גם אינטרס של כל מי שבביתו מותקנת מערכת גז, וזאת על מנת שיוכל ליהנות מהשימוש במכשירים צורכי גז בראש שקט.
עוד כדאי להדגיש כי על-פי החוק הנ"ל, אם צרכן מסוים מסרב לשתף פעולה ומונע את קיום הבדיקה התקופתית של מערכת הגז, על הספק מוטלת החובה לנתק אותו מזרם הגז.

מתי עושים בדיקת גז תקופתית?

על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

  • אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת (ללא עלות)
  • בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז ושיפוצים במטבח או בכל אזור בבית שיש בו מכשירים צורכי גפ"מ (בתשלום)
  • בהחלפת ספק גז

מה כוללת הבדיקה התקופתית?

בדיקת גז תקופתית בוחנת את מיקום כל ברזי הגז בבית, את עמדת האספקה ובאופן כללי את תקינות המערכת. בנוסף מתבצעת במהלך הבדיקה החלפה של צינורות הגומי.

בדיקות תקופתיות למחממי מים בגז

מכשירים שפעולתם מבוססת על גז ובפרט מחממי מים בגז לצריכה ולהסקה – יש לבדוק באופן מקצועי אחת לשנה או ל-5 שנים בהתאם לסוג המכשיר.
אם אינכם יודעים מתי בוצעה הבדיקה התקופתית האחרונה, אם יש לכם ספק לגבי תקינות המערכת או לכל שאלה בנושא בדיקות מערכת הגז ומכשירים צורכי גז, מוזמנים לפנות לנציגי פזגז באזור מגוריכם.