User's Profile

מערכות משולבות לחקלאות

 • מערכות משולבות לחקלאות

  מכונת ההקמלה הינה טכנולוגיית שלהוב מתקדמת הפותרת מגוון רחב של בעיות נפוצות לחקלאים בארץ ובעולם

  מיגור עשבים שוטים ללא הפרת פני הקרקע וללא כימיקלים, חיטוי לולים, השמדת עלווה (שילוך), קטילת פטריות בדרך ידידותית לסביבה ובעלת יכולת לכיסוי שטחים נרחבים ביעילות.
  הטכנולוגיה יעילה במגוון רחב של גידולים אורגנים ורגילים ויכולה לתת מענה הן לגידולי שלחין והן למטעים במקום החלופות הכימיות. הטכנולוגיה חסכונית וידידותית לסביבה.

  מיגור עשבים שוטים ללא הפרת פני הקרקע וללא כימיקלים
  השמדת עלווה (שילוך) וקטילת פטריות בדרך ידידותית לסביבה
  חיטוי לולים - לכיסוי שטחים נרחבים ביעילות

צור קשר - דף מוצר

להזמנה וקבלת מענה מקצועי מנציג, השאירו פרטים: