User's Profile

מתקני החברה

לחברת פזגז 4 מתקנים עיקריים לאחסון מלאי הגפ"מ:

מתקן קרית אתא

קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 600 טון גפ"מ.
בנוסף, המתקן משמש למילוי ואחסון מכלי 12 ק"ג ו-48 ק"ג המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה בצפון הארץ ובמרכזה.

מרכז לוגיסטי ראשל"צ

המרכז הלוגיסטי משמש לאחסון והפצה של מכלים מיטלטלים וחניית לילה למשאיות חלוקה ומיכליות כביש.
בשטח המרכז הלוגיסטי נמצא גם בית המלאכה של החברה, מחסן ייעודי והמכללה לאנרגיה ובטיחות.

מתקן באר שבע

קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 360 טון גפ"מ.
בנוסף, המתקן משמש לאחסון מכלי 12 ק"ג ו-48 ק"ג המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה באזור הדרום.

מתקן קצא"א (בבעלות קצא"א)

קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 3,000 טון גפ"מ.
בנוסף, המתקן משמש למילוי ואחסון מכלי 12 ק"ג ו – 48 ק"ג, המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה במרכז הארץ ודרומה.