קורסי הכנה למבחן של משרד התמ"ת / העבודה / תחבורה

קורס מתקיני גפ"מ רמה 1

מתקיני גז רמה 1 (בוקר, ערב, שישי) 
קורס טכנאי גז מכשיר את התלמידים  ומקנה להם ידע תיאורטי הנדרש להתקנת ואחזקת מערכות גפ"מ, בכפוף לדרישות ולבחינות של משרד התמ"ת. 
למעוניינים מוצעת בהמשך לקורס זה, סדנה מעשית המכינה לבחינה המעשית של משרד הכלכלה.
דרישות קדם:
גיל : לפחות 18 שנה.
השכלה : לפחות 10  שנות לימוד.
ניסיון : טרם הרשמה לבחינה של משרד התמ"ת יש להציג אישור כי התלמיד ביצע חניכה ועבד לפחות חצי שנה  במשרה מלאה כמתלווה למתקין גז רמה 2 לפני / לאחר סיום הקורס ו / או במהלכו. 
הרישום לבחינה לא יתאפשר ללא טופס חתימת מתקין גז רמה 2 מורשה ו/או חברת גז מורשית.
היקף הקורס
סה"כ 100 שעות אקדמיות (כחודשיים וחצי)
קורסי בוקר- פעם בשבוע 08:30-16:00 (10 מפגשים)
קורס שישי- פעם בשבוע מ 08:00-14:00 ( 14 מפגשים ) 
קורסי ערב- פעמיים בשבוע 16:00-20:00 (20 מפגשים)
הקורס כולל ספרות, חומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהרים.

  |     |     |   הרשמה לקורס

עוזרים למתקיני מערכות גז, אנשי שירות ומכירה בענף הגז.

מה הן דרישות הקדם להסמכה?

 • 10 שנות לימוד
 • גיל 18 ומעלה
 •  אישור ותק חתום בידי מתקין גפ"מ  רמה 2

 (שישה חודשי עבודה בהיקף של משרה מלאה בצמוד למתקין גפ"מ  רמה 2)
 

 

 • פיסיקה, תורת החום ותורת הגזים.
 • מאפיינים ותכונות הגפ"מ והגז טבעי.
 • מערכות גז ואביזריהן.
 • מכשירי גז ומכשירי גז-חשמל.
 • תקני בטיחות ותקנים ישראליים רלוונטיים.
 • בטיחות בעבודה בגז


 

הקורס מתקיים בשתי  מתכונות:
 1. קורס יום: עשרה מפגשים אחת לשבוע, בשעות 08:30-16:00
  הקורס כולל: ספרות, חומרי לימוד, כיבוד קל וארוחת צהריים.
   
 2. קורס ערב: עשרים  מפגשים, פעמיים בשבוע, בשעות 16:00-20:00

            הקורס כולל: ספרות, חומרי לימוד וכיבוד קל.
 

סה"כ 100 שעות אקדמיות
הקורס מוכר כשמונה ימי השתלמות עבור ממונים על הבטיחות

קורס מתקיני גפ"מ רמה 2

מתקיני גז רמה 2 (בוקר ,ערב, שישי)
קורס טכנאי גז מכשיר את התלמידים  ומקנה להם ידע תיאורטי הנדרש להתקנת ואחזקת מערכות גפ"מ רמה 2  בכפוף לדרישות ולבחינות של משרד התמ"ת .
למעוניינים מוצעת בהמשך לקורס זה, סדנה מעשית המכינה לבחינה המעשית של משרד הכלכלה.
אוכלוסיית יעד
מתקיני גז רמה 1.
דרישות קדם
שנתיים ותק כמתקין גז רמה 1, ובמקביל שנתיים כמתלווה למתקין גז רמה 2 
(בעל 4 שנות ותק לפחות). 
הרישום לבחינה במשרד התמ"ת לא יתאפשר ללא חתימת מתקין גז רמה 2 מורשה ו/או חברת גז מורשית.
היקף הקורס
סה"כ 110 שעות אקדמיות (כחודשיים וחצי)
קורסי בוקר- פעם בשבוע 08:30-16:00  (11 מפגשים)
קורסי ערב- פעמיים בשבוע 16:00-20:00 (22 מפגשים)
קורס שישי- פעם בשבוע מ 08:00-14:00 ( 14 מפגשים )
הקורס כולל ספרות, חומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהרים.
  |     |     |   הרשמה לקורס

מתקיני גפ"מ רמה 1
מה הן דרישות הקדם להסמכה?
שנתיים ותק כמתקין גפ"מ רמה 1 בליווי מתקין גפ"מ  רמה 2
חתימת מתקין גפ"מ  רמה 2

 • פיסיקה
 • מתמטיקה בסיסית
 • תכנון מערכות לחץ בדרגה ראשונה, שנייה ושלישית
 • מכשירי גז לתעשייה, למטבחים ציבוריים ולחקלאות
 • שרטוט – קריאת תכניות של מערכות גז ותכניות בניה
 • תקני בטיחות ותקנים ישראליים רלוונטיים
 • בטיחות בעבודה

 

 
אחד עשר מפגשים בוקר אחת לשבוע, בשעות 08:30-16:30.
סה"כ 110 שעות אקדמיות
הקורס כולל: ספרות, חומרי לימוד, כיבוד קל וארוחת צהריים.
 

קורס להובלת חומ"ס (חומר מסוכן)

קורס זה מסמיך להובלת גפ"מ (גז פחממיני מעובה) בלבד.

כללי
בהתאם לתקנות* שירותי הובלה, גוף העוסק בשינוע של חומרים מסוכנים, חייב להכשיר בעל תפקיד
להיות האחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים.
את ההיתר ינפק משרד התחבורה לאחר קבלת אישור השתתפות במבחן מסכם מטעם המכללה
הטכנית לאנרגיה ובטיחות של חברת פזגז.
אוכלוסיית יעד
נהגים המובילים גפ"מ מקבוצת סיכון 2 (נהגי מכליות/משאיות חלוקה).
דרישות קדם
רישיון נהיגה מתאים לרכב מוביל.
היקף הקורס
2 מפגשים, בין השעות 08:30-16:00 , הכוללים הדרכה עיונית.
סה"כ 20 שעות אקדמיות.

העלות כוללת: ספרות וחומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהריים.
*תקנה 11 בתקנות שירותי הובלה תשס"א 2001 קובעת: היתר לנהג להוביל חומר מסוכן יינתן אם סיים
בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים כאמור בתקנה 22 . (קבוצה 2.1 גזים)
  |     |     |   הרשמה לקורס
נהגים המעוניינים לקבל הייתר להובלת גפ"מ (גז פחממיני מעובה) מקבוצת סיכון 2 (נהגי מיכליות / משאיות חלוקה ).
דרישות קדם:
רישון נהיגה מתאים לרכב מוביל.
 • חוקים, תקנות ונהלים להובלת גפ"מ.
 • הכרה כללית של קבוצת סיכון 2.
 • נהלי בטיחות וזהירות בשינוע גפ"מ.
 • עזרה ראשונה.
 • כיבוי אש לגפ"מ - הכרה ותרגול.
 • שימוש בציוד מגן אישי ותפעול מטפי כיבוי אש.
 • נוהלי חירום.
 • התמחות ייחודית לקבוצת סיכון 2 - גפ"מ.
2 מפגשים, בין השעות 08:30 - 16:00 הכוללים הדרכה עיונית.
סה"כ 20 שעות אקדמאיות.
הקורס כולל : ספרות וספרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהריים.