גז טבעי

קורס גז טבעי - מפעיל ומתקין גז טבעי

מפעיל גז טבעי מוסמך רמה 1

כללי:
הגז הטבעי בישראל הוא אחד ממקורות האנרגיה המשמשים את משק האנרגיה בישראל לשם ייצור חשמל ולתעשיות שונות.
המכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות  פזגז גאה להיות גוף לימודים מוכר ומוסמך בפיקוח של משרד התשתיות והאנרגיה 
וללמד את מקצועות הגז הטבעי בישראל.
מפעיל גז טבעי מוסמך רמה 1 יעסוק בפיקוח ובבקרה השוטפת במקטע הפנים מפעלי
של מערכת גז טבעי (פיקוח זה יתבצע ע"י מערכת SCADA  במידה וקיימת מערכת
כזו במקטע זה)
תנאי קבלה
• תעודת הסמכה כטכנאי/הנדסאי ממוסד מוכר על ידי מה"ט או משרד החינוך.
• וותק מוכח של שנתיים לפחות כמפעיל מערכות בקרה תעשייתיות.
• ניסיון  מוכח של שנה בהתקנת/תחזוקה מערכות תשתיות צנרת במפעל/ארגון .

היקף הלימודים:
כ 6  חודשים, לימודי בוקר (יום בשבוע 08:30-16:30)
סה"כ 120  שעות לימודים עיוניים
סה"כ 100 שעות לימודים מעשיים
 
  |     |     |   הרשמה לקורס
על המועמד לעמוד במצטבר בתנאים הבאים:
 • תעודת הסמכה כטכנאי / הנדסאי ממוסד מוכר על ידי מה"ט או משרד החינוך.
 • וותק מוכח של שנתיים לפחות כמפעיל מערכות בקרה תעשייתיות.
 • עמידה בפני וועדת קבלה.

 

 • הקניית שליטה במרכיבים התפעוליים והבטיחותיים של מתקני הגז הטבעי וזיהויים בצגי מחשבי מערכת הפיקוח והבקרה.
 • הקניית שליטה בתהליכים הנדרשים במערכת הפיקוח והבקרה, לביצוע פעולות טכניות, תפעוליות ובטיחותיות לרבות לימוד יסודי של הנהלים והתהליכים הנדרשים לביצוע בפעילות שגרה ובמצבי חירום במערכת גז טבעי.
 • הקניית שליטה וזיהוי סיבות לסוגי תקלות אפשריות, זיהוי מאפייני התקלות בצגי מערכת הפיקוח והבקרה, כמו כן ישלוט בנוהל תאום ותהליכי החזרת המערכת לפעילות שגרתית.

 

כ 6  חודשים, לימודי בוקר (יום בשבוע 08:30-16:30)
סה"כ 120  שעות לימודים עיוניים
סה"כ 100 שעות לימודים מעשיים

מתקין גז טבעי מוסמך רמה 1

כללי:
הגז הטבעי בישראל הוא אחד ממקורות האנרגיה המשמשים את משק האנרגיה בישראל לשם ייצור חשמל ולתעשיות שונות.
המכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות פזגז גאה להיות גוף לימודים מוכר ומוסמך בפיקוח של משרד התשתיות והאנרגיה 
וללמד את מקצועות הגז הטבעי בישראל.
מתקין גז טבעי מוסמך רמה 1- יפעל כאיש הטכני במערכת גז טבעי פעילה, אחראי על ביצוע יעיל ובטיחותי בתהליכי העבודה השונים במקטעי הפנים מפעלי.
הקורס הינו בפיקוח של משרד הכלכלה והתשתיות , ובסיום הקורס התלמיד ייבחן ויקבל תעודה מטעם משרד הכלכלה/ תשתיות והמכללה

תנאי קבלה:
באחריות המוסד ובפיקוח ועדת הקבלה. המועמד עומד באחד מהתנאים הבאים לפחות:
•תעודת הסמכה כטכנאי/הנדסאי ממוסד מוכר על ידי מה"ט או משרד החינוך.
•טכנאי גפ"מ רמה 2 מורשה מטעם משרד האנרגיה והמים – מנהל הגז.
•טכנאי גפ"מ רמה 1 מורשה מטעם משרד האנרגיה והמים – מנהל הגז, ובעל ניסיון
מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה על מערכות גפ"מ.
• ניסיון  מוכח של שנה בהתקנת/תחזוקה מערכות תשתיות צנרת במפעל/ארגון .

היקף הלימודים:
כ 5 חודשים, לימודי בוקר (יום בשבוע 08:30-16:30)
סה"כ 118 שעות לימודים עיוניים
סה"כ 86 שעות לימודים מעשיים
  |     |     |   הרשמה לקורס
על התלמיד לעמוד באחד מן התנאים הבאים לפחות:
 • תעודת הסמכה כטכנאי / הנדסאי ממוסד המוכר על ידי מה"ט או משרד החינוך.
 • טכנאי גפ"מ רמה 2 מורשה מטעם משרד האנרגיה והמים - מנהל הגז.
 • טכנאי גפ"מ רמה 1 מורשה מטעם משרד האנרגיה והמים - מנהל הגז, ובעל נסיון מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה על מערכות גפ"מ.

ובנוסף:

 • עמידה בפני ועדת קבלה.

 

 • לימוד ושליטה של המפרטים התפעוליים והבטיחותיים של מקטעי גז טבעי בכלל, ומקטע פנים מפעלי בפרט.
 • לימוד ושליטה של נהלים תפעוליים ובטיחותיים, במערכות גז טבעי.
 • ידע והכרות עם מכשור הפיקוח והבקרה ההיקפי של המערכות גז טבעי.
 • לימוד ושליטה על אופן ביצוע בטיחותי של בדיקות שיגרה תקופתיות
 • לימוד ושליטה יסודיים בנהלי התנהגות במצבי חירום במערכות גז טבעי.
כ 5 חודשים, לימודי בוקר (יום בשבוע 08:30-16:30)
סה"כ 118 שעות לימודים עיוניים
סה"כ 86 שעות לימודים מעשיים

מתקין גז טבעי מוסמך רמה 2

כללי:
מתקין גז טבעי מוסך רמה 2 אמון על ביצוע יעיל, בטיחותי ובאמצעות התהליכים הנכונים והתקניים של עבודות התחזוקה, (עבודה שוטפת ו/או אחזקת שבר)
ובדיקות כשירות תקופתיות הנדרשות לביצוע בתוך מתקני גז טבעי שלם ובמקטע הפנים - מפעלי בפרט.

מטרת הקורס:
להקנות לתלמיד ידע ויכולות טכניות, תפעוליות ובטיחותיות על מנת שיוכל לפעול במקטע פנים-מפעלי כמתקין גז טבעי מוסמך רמה 2 בסיום הלימודים:
* התלמיד יכיר וישלוט במרכיבי המפרט הטכני והתפעולי העקרוני של מקטע גז טבעי פנים מפעלי.
* התלמיד ישלוט בנהלי אחזקה השוטפת של המקטע.
* התלמיד ישלוט במרכיבים ובנהלי ביצוע בדיקות הכשירות התקופתיות של המקטע.
*התלמיד יהיה בעל יכולת וכישורים לניהול מערך תחזוקה  באחזקה מתוכננת ובאחזקת שבר.
* התלמיד ישלוט בתהליכי ביצוע הפעילות הנדרשת בבטיחות המרבית הנדרשת על פי נהלי הבטיחות והנחיות תקן.
*התלמיד ישלוט בנהלים ובתהליכים התפעוליים והבטיחותיים לביצוע פעולת נישוף מקטע / מכלול גז טבעי והגזתו מחדש.
* התלמיד ישלוט בנהלי הדיווח על הארועים בשגרה ובחרום ובשרשרת דיווח הפנים ארגונית.
* התלמיד יהיה כשיר לפעול תחת פיקוח ובתאום עם מפקח גז הטבעי של המקטע.
* התלמיד ילמד להדריך מתקיני גז טבעי רמה 1, להכישר אותם תפעולית ולהקנות להם את הידע הנדרש לביצוע פעילותם השוטפת.
* התלמיד ידע לחנוך מתקין גז טבעי רמה 1.

 
  |     |     |   הרשמה לקורס
יש לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
* תעודת הסמכה כמתקין טבעי רמה 1 ממוסד מוכר על ידי משרד התמ"ת.
* המצאת אישור והוכחה על תקופת עבודת המועמד בפועל כמתקין גז טבעי מוסמך רמה 1 במשך 3 שנים לפחות במהלך ה 5 השנים שקדמו לתחילת הלימודים. תנאי זה תקף למעט במקרה הבא:
1. במידה והמועמד הוא טכנאי גפ"מ רמה 2, עליו לעבור קורס מתקין גז טבעי רמה 1 ולאחר שנת עבודה  הוא יוכל להצטרף לתהליך הסמכה כמתקין  גז טבעי רמה 2.
2. לצורך הוכחת תנאי זה יש להמציא אישור על עבודת המועמד תחת פיקוחו של מתקין גז טבעי רמה 2. על האישור לכלול את - השם, מספר ת.ז,  מספר רשיון של מתקין גז טבעי מוסמך רמה 2 הרשומים ברישומי רשות הגז, ומועד עובדת המועמד תחת פיקוחם.

* עמידה בפני ועדות קבלה.
 
* לימוד ושילטה במרכיבי המכלולים במקטעי תחנות הקבלה, הולכה והגפה.

* לימוד ושליטה יסודיים בתפקוד עקרוני  של מערכות גז טבעי ובקטע הפנים - מפעלי.
לימודים עיוניים - 68 שעות לימוד
לימודים מעשיים - 82 שעות לימוד


התנסות מעשית - סטאז'
* כתנאי מוקדם לקבלת התעודה, על תלמיד לסיים בהצלחה תקופת התנסות מעשית בעבודה בפועל בליווי מתקין גז טבעי מוסמך רמה 2. שלב זה יתבצע  
   לאחר מעבר הבחינה המעשית.
* ההתנסות המעשית תתבצע לאחר תום הבחינה המעשית.
* התלמיד ישתתף בביצוע של לפחות 5 תהליכי נישוף והגזה במערכת גז טבעי.
התלמיד ישתתף בביצוע 5 פעולות אחזקה אשר לכל אחת מהן יש אישור עבודה בנפרד. בנוסף לפחות 3 פעולות הצריכות להתקיים בזמן שצוותים שונים עובידם על מכלול אחר של המערכת.

השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות

על פי התקנה החדשה של משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית, החל מאוקטובר 2015 נדרש ממונה בטיחות במפעל המבקש להתחבר לרשת הולכה או חלוקה של הגז הטבעי או ל-CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מתואם עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, כדי להבטיח את יישום הנחייה זו בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל. ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות . בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.
השתלמות זו מכינה לקראת  בחינת הסמכת החובה לממוני בטיחות על פי הדרישה החדשה,ומזכה ב 6 ימי כשירות.

מקום הלימודים
תל אביב + מכללת פזגז בראשון לציון 
 
מתכונת הקורס
40 ש'ל, 6 מפגשים
 
קהל היעד
ממוני בטיחות 
 
תנאי קבלה
ממוני בטיחות מוסמכים
  |     |     |   הרשמה לקורס
ממוני בטיחות 
מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מתואם עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, כדי להבטיח את יישום הנחייה זו בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל. ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות . בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.
השתלמות זו מכינה לקראת  בחינת הסמכת החובה לממוני בטיחות על פי הדרישה החדשה,ומזכה ב 6 ימי כשירות.
40 ש'ל, 6 מפגשים