קורסי הכשרה נוספים

קורס תיקון כיריים

קורס תיקון כיריים:
כללי
קורס זה נועד להקנות ידע והבנה על דרך פעולת כיריים ביתיים, מתן שירות ותיקון
בבית הלקוח.
אוכלוסיית יעד
אנשי שירות בענף הגז בעלי תעודת מתקין גז רמה 1 לפחות.
דרישות קדם
תעודת מתקין גז רמה 1 לפחות.
היקף הקורס
מפגש אחד, בין השעות 16:00-8:30 , הכולל הדרכה עיונית ועבודה מעשית במעבדה.
סה"כ 8 שעות אקדמיות.
העלות כוללת: ספרות וחומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהריים.
  |     |     |   הרשמה לקורס
אנשי שירות בענף הגז בעלי תעודת מתקין גז רמה 1 לפחות.
  • נתונים פיסיקליים.
  • סוגי מבערים בכיריים.
  • סוגי ברזים.
  • מבנה הכיריים.
  • איתור ותיקון תקלות.
  • עבודה מעשית במעבדה.
  • תיקון כיריים עם תקלות יזומות.
מפגש אחד, בין השעות 8:30-16:00, הכולל: הדרכה עיונית ועבודה מעשית במעבדה.
סה"כ 8 שעות אקדמיות.

קורס תחזוקאי שירות למערכות גפ"מ

קורס תחזוקאי למכשירי צורכי גז 
קורס זה הינו ייחודי ומטרתו לתת מענה לעובדים בעבודות הגז שאינם קיבלו הכשרה והסמכה לכך .
הקורס חשוב ביותר לכל מפעל או חברה שעובדיה עוסקים בעבודות הגז שלא ע"פ החוק .

אוכלוסיית יעד
 טכנאי שירות לציוד גפ"מ בחברות למתן שרותי תחזוקה
 טכנאי שירות של יבואנים/סוכנים לציוד מוסק בגז
 עובדי תחזוקה במפעלים וארגונים
 מפעילי ציוד גפ"מ במפעלים וארגונים המבצעים תחזוקה ברמת המפעיל

היקף הקורס
 2 ימי הדרכה, 20 שעות אקדמיות.
הקורס מיועד לחברות/ארגונים ומפעלים וניתן לביצוע גם בבית הלקוח.
  |     |     |   הרשמה לקורס
טכנאי שירות לציוד גפ"מ בחברות למתן שרותי תחזוקה
טכנאי שירות של יבואנים/סוכנים לציוד מוסק בגז
עובדי תחזוקה במפעלים וארגונים
מפעילי ציוד גפ"מ במפעלים וארגונים המבצעים תחזוקה ברמת המפעיל
קורס זה הינו ייחודי ומטרתו לתת מענה לעובדים בעבודות הגז שאינם קיבלו הכשרה והסמכה לכך .
הקורס חשוב ביותר לכל מפעל או חברה שעובדיה עוסקים בעבודות הגז שלא ע"פ החוק .
 2 ימי הדרכה, 20 שעות אקדמיות.
הקורס מיועד לחברות/ארגונים ומפעלים וניתן לביצוע גם בבית הלקוח.

קורס הסמכה עבודה בגובה בסיסי

הכשרת עובדים בבניין ובתעשייה לעבוד בגובה בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) בשנת 2008 

אוכלוסיית יעד
טכנאים, מתקינים ואנשי אחזקה העובדים בגובה  

נושאי הלימוד
•מבוא כללי
•ציוד לעבודה בגובה
•עבודה מעל סולם נייח/נייד
•עבודה בסל הרמה
•עבודה על גגות שטוחים (לא שבירים ולא תלולים).
•עבודה על פיגומים (בעתיד).

היקף הקורס
מפגש אחד, בין השעות 08:30-16:00 .
סה"כ 10 שעות אקדמיות.

הקורס כולל ספרות וחומרי לימוד, כיבוד בוקר וארוחת צהריים.
*בתאריך 1/11/2008 נכנסו לתוקפן התקנות החדשות לנושא "עבודה בגובה". בהתאם לנוסח הקיים,
תקנות אלו יחולו כמעט על כל העובדים באתרי עבודה.
להלן הנקודות המרכזיות בתקנות:
מנוסח התקנות ברור כי כל עובדי אתר זקוקים להדרכה כולל: שכירים, קבלנים ועובדי קבלני משנה.
אחריות ההדרכה מוטלת על מנהל העבודה (גם אם מדובר בעובדי קבלן משנה).
תוקף ההיתר הינו לשנתיים.
אחת לשנתיים חובה על העובד לעבור רענון על מנת לחדש ההיתר.
  |     |     |   הרשמה לקורס
טכנאים, מתקינים ואנשי אחזקה העובדים בגובה
•מבוא כללי
•ציוד לעבודה בגובה
•עבודה מעל סולם נייח/נייד
•עבודה בסל הרמה
•עבודה על גגות שטוחים (לא שבירים ולא תלולים).
•עבודה על פיגומים (בעתיד).
מפגש אחד, בין השעות 08:30-16:00 .
סה"כ 10 שעות אקדמיות.