רשימת הקורסים המלאה

קורסי הכנה למבחן של משרד התמ"ת / העבודה / תחבורה
קורס מתקיני גפ"מ רמה 1 - קורס בוקר / ערב / שישי
קורס מתקיני גפ"מ רמה 2- קורס בוקר / ערב / שישי
קורס מובילי חומ"ס (חומר מסוכן)

לפרטים נוספים לחץ כאן
קורס תיקון כיריים
קורס תחזוקאי שירות למערכות גפ"מ 
קורס הסמכה עבודה בגובה בסיסי

לפרטים נוספים לחץ כאן

חדש! גז טבעי

• קורס מתקין גז טבעי רמה 1
• קורס מפעיל גז טבעי רמה 1
• השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות
• קורס מתקין גז טבעי רמה 2-  בעתיד!   


לפרטים נוספים לחץ כאן 

רענונים

קורסי ריענון שנתיים בתחום הגז
טכנאי גז בישראל חייב להיות מוסמך מטעם משרד העבודה ולעמוד בדרישות משרד התמ"ת.
חלק מהדרישות הן ביצוע ריענוני שנתיים.
המכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות פזגז משמשת כגוף לימודי פעיל מבצעת מספר פעמים רב בשנה קורסי ריענון המוכרים במשרדי התמ"ת.

קורסי ריענון במכללה הטכנית פזגז:
• ריענון מתקין גז רמה 1
• ריענון מתקין גז רמה2 
• ריענון מובילי חומ"ס (דרגה 2)
• ריענון בטיחות עבודות בגובה
• ריענון הטמנת צוברים
• ריענון מאיידים
• ריענון מחמם מים RINNAI
• ריענון נאמני בטיחות


משך הקורס: יום לימודים אחד בין 08:30-16:00    
בסיום הקורס יינתן אישור השתתפות ביום הריענון, האישור הינו מוכר ובתוקף משרד התשתיות.
הרשמה לקורס