תו בנייה ירוקה

בתחילת השנה, פזגז הצטרפה כחברה במועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
להוביל לבניה ירוקה ובת קיימא בישראל למעננו, איכות הסביבה ובעיקר למען הדורות הבאים.

 

עקרונות מנחים של המועצה השיראלית לבנייה ירוקה:

bul2_2
המועצה פועלת על פי עקרונות הקיימות המאזנים בין האינטרסים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים.
bul2_2
המועצה פועלת למיצובה כגוף מוביל, מתחדש ומעודכן בתחום הבניה הירוקה בישראל;
bul2_2
המועצה פועלת ליצירת סינרגיה באמצעות חברי הארגון על ידי יצירת שיתוף פעולה בין הארגונים והמגזרים לקידום בניה ירוקה בישראל;
bul2_2
המועצה תשאף לתוצאות מדידות ואיכותיות בכל היוזמות על פי לוחות זמנים שייקבעו;
bul2_2
בכל פעילויותיה המועצה מתחייבת להתנהל ביושר מקצועי, בשקיפות ובדמוקרטיה תוך בניית אמון בין הארגונים;
bul2_2
המועצה תכוון לסטנדרטים בינלאומיים גבוהים, תוך התאמתם לתנאים בארץ.