מתקני החברה

לחברת פזגז 4 מתקנים עיקריים לאחסון מלאי הגפ"מ:

מתקן קרית אתא
  • קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 900 טון גפ"מ.
  • בנוסף, המתקן משמש למילוי ואחסון מכלי 12 ק"ג ו – 48 ק"ג, המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה בצפון הארץ ובמרכזה.

מרכז לוגיסטי ראשל"צ

  • המרכז הלוגיסטי משמש לאחסון והפצה של מיכלים מטלטלים וחניית לילה למשאיות חלוקה ומיכליות כביש.
  • בשטח המרכז הלוגיסטי נמצא גם בית המלאכה של החברה, מחסן ייעודי והמכללה לאנרגיה ובטיחות.

מתקן באר שבע

  • קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 360 טון גפ"מ.
  • בנוסף, המתקן משמש לאחסון מכלי 12 ק"ג ו – 48 ק"ג, המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה באזור הדרום.

מתקן קצא"א (בבעלות קצא"א)

  • קיבולת האחסון של מתקן זה הינה 3,000 טון גפ"מ.
  • בנוסף, המתקן משמש למילוי ואחסון מכלי 12 ק"ג ו – 48 ק"ג, המסופקים לצרכנים הביתיים והמסחריים של החברה במרכז הארץ ודרומה.